Belgian Master

China Pioneer International Racing Pigeon Club neemt het roer over en zet de Belgian Master duivenrace in België voort
Beste duivenliefhebbers,

Momenteel handelt China Pioneer International Racing Pigeon Club de laatste formaliteiten in verband met de overdracht van de Belgian Master duivenrace af. De Chinese duivenclub wordt in januari 2018 de nieuwe eigenaar en organisator van de Belgian Master.
Aangezien een overdracht tussen twee internationale bedrijven een ingewikkelde kwestie van lange adem is, heeft het zes maanden geduurd om alles af te handelen. Daarom zal de Belgian Master in 2018 niet doorgaan; in 2019 zal er wel een race zijn. Verdere details over de aanlevering van de duiven in 2019 worden later bekendgemaakt.

We verontschuldigen ons bij alle duivenliefhebbers voor het ongemak!

Ondergetekenden:
China Pioneer International Pigeon Racing Club & VZW Vriendenkring Duivensport

Bestelling ringen en verdeling

Er werden door onze leden in totaal 2 560 ringen besteld. Op 30/11/2017 werden 2 700 ringen aangevraagd bij de KBDB. De kostennota ten bedrage van 2 800 € werd inmiddels vereffend.
De ringen zullen geleverd worden in de maatschappij Raverschoot Eeklo op 29/12/2017 tussen 9u30 en 10u. Ze zullen opgehaald worden door Lorenzo die vervolgens voor de verdeling zal zorgen en dit op volgende tijdstippen in ons lokaal :

– Op 29/12/2017 van 15u tot 18 u
– Op 30/12/2017 van 10u tot 12 u
– Op 31/12/2017 van 10u tot 12 u
– Vervolgens door Rita op haar openingsdagen en – uren.